Aktualności

2021-02-26

Zaproszenie do składania ofert - pracownicze plany kapitałowe (PPK)
sds


o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342)

Zaproszenie do składania ofert - pracownicze plany kapitałowe (PPK) o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342)


Zapytanie ofertowe

powrót do listy aktualności