Aktualności

2018-11-26

Konferencja
sds


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w wieku dorastania podsumowującą projekt „Podnoszenie kompetencji osób pracujących z adolescentami i rodziną w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego”.

W ramach wspomnianego projektu Stowarzyszanie zorganizowało cykl szkoleń skierowanych do nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach podstawowych oraz średnich z terenu powiatu wadowickiego, a także asystentów i pracowników socjalnych pracujących w jednostkach pomocy społecznej.Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, informacji i spostrzeżeń zebranych w trakcie szkoleń, uzyskania wiedzy na temat zaburzeń psychicznych występujących w wieku dorastania oraz pracy z rodziną dziecka, u którego występują zaburzenia psychiczne.

Konferencja odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. w godz. 900 – 1200 w auli Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach, ul. Karmelicka 24, 34 – 100 Wadowice

Program konferecji

Karta zgłoszeniowa

powrót do listy aktualności