Aktualności

2020-03-27

INFORMACJA
sds


POLECENIE Nr 16/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak sprawy: WN-II.0121.2.2020 w ten sposób, że: polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania w: a) placówkach wsparcia dziennego; b) centrach integracji społecznej; c) klubach integracji społecznej; d) dziennych domach i klubach seniora; e) środowiskowych domach samopomocy; f) warsztatach terapii zajęciowej.

powrót do listy aktualności