Aktualności

2017-12-21

"Co czwarty" gdzie szukać pomocy
sds


Poniżej przedstawiamy Państwu ostatni z cyklu trzech artykułów jakie powstały w oparciu o działania wynikające z kampanii informacyjno-edukacyjnej „Co czwarty- zobacz osobę nie chorobę”. Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie ścieżki leczenia i rehabilitacji osób po kryzysach psychicznych.

Gdzie w powiecie szukać pomocy?

Pierwszą instytucją jest bez wątpienia Poradnia Zdrowia Psychicznego. Jest to specjalistyczna poradnia działająca najczęściej w strukturach Zakładu Opieki Zdrowotnej, w której przyjmuje lekarz psychiatra. Na terenie Powiatu Wadowickiego działają dwie takie poradnie:
w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego 19 oraz w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5. Wizyta w poradni nie wymaga skierowania od innego lekarza.

Co dalej po wizycie w poradni?

Wszystko zależy od stanu zdrowia pacjenta. Najlepszym miejscem leczenia człowieka chorującego psychicznie jest naturalne otoczenie życia pacjenta (dom, rodzina), bo wtedy ma szansę nie wypaść z ról rodzinnych, zawodowych i społecznych oraz w tym trudnym dla niego czasie pozostaje w bezpiecznym, znanym otoczeniu. Pozostaje wówczas w stałym kontakcie
z lekarzem psychiatrą i regularnie przyjmuje leki. Niestety nie zawsze jest to możliwe! Gdy
z powodu choroby osoba zachowuje się w sposób zagrażający swojemu życiu oraz życiu
i zdrowiu otoczenia jedynym, bezwzględnie koniecznym miejscem leczenia pozostaje szpital psychiatryczny. Ważne jest, aby hospitalizacja trwała najkrócej jak to jest możliwe. Jest to trudny czas dla pacjenta oraz jego rodziny.

Czym jest zespól leczenia środowiskowego?

Zespół Leczenia Środowiskowego jest też jedną z form terapii przeznaczoną dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Opartą w głównej mierze na kontakcie w trakcie wizyt domowych.

W Zespole powinny być zatrudnione osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, psycholodzy (psychoterapeuci), pielęgniarki, pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci zajęciowi. Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje także kontakt
i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom. Do Zespołu nie są przyjmowani pacjenci, którzy ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, wymagają leczenia szpitalnego.

 

Poradnia, szpital, zespół leczenia środowiskowego to etapy, elementy procesu leczenia
a co z rehabilitacją, czy w chorobach, kryzysach psychicznych jest ona potrzebna?

Tak jak po każdej chorobie, po poważniejszym urazie, kontuzji potrzebujemy czasu
i odpowiednich działań oraz zabiegów, by wrócić do pełnej sprawności, tak i po kryzysie psychicznym takie działania są niezbędne. Choroba psychiczna zabiera jakąś część sprawności, zakłóca istotne procesy psychiczne, które decydują o osobowości człowieka, jego myśleniu, odczuciach, reakcjach, emocjach. Zaburza dostosowanie społeczne prowadząc często do izolacji społecznej, polegającej na unikaniu kontaktów z innymi ludźmi. Rehabilitacja
w założeniu ma więc na celu przywrócić choremu to, co na skutek choroby utracił, czyli usprawnić lub odbudować jego sprawność fizyczną i psychiczną poprzez wielorakie oddziaływania lecznicze, społeczne, zawodowe.

Rehabilitacja, o której mowa realizowana jest na terenie powiatu w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy im św. Matki Teresy z Kalkuty w Wadowicach. Placówka ta jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomagającym ich samodzielność i aktywność w życiu codziennym. Dom dysponuje łącznie 70 miejscami (35 - w Wadowicach przy ul. Wojtyłów 16 oraz 35 - w swojej filii w Andrychowie przy ul. Daszyńskiego 12). Poprzez różnorodne formy zajęć dąży się tutaj do aktywizacji podopiecznych, podnoszenia umiejętności samodzielnego życia oraz zwiększenia ich integracji ze środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnym. Osoby chorujące psychicznie mogą spotkać się z psychologiem (zarówno indywidualnie, jak i na spotkaniach grupowych). W ramach treningów umiejętności społecznych uczą się jak radzić sobie z trudnościami, rozwiązywać problemy. Ponadto uczestniczą w terapii zajęciowej, która odbywa się w różnych pracowniach. Osobom doświadczającym kryzysów psychicznych ŚDS proponuje również udział
w treningach umiejętności społecznych, które przygotowują ich do życia
w społeczeństwie. Ogromną rolę w tych trudnych momentach odgrywa społeczność terapeutyczna, czyli społeczność pacjentów i terapeutów. Najważniejszym jej zadaniem jest dążenie do tego, by człowiek chory poczuł się w tym środowisku dobrze i bezpiecznie.

Uzupełnieniem oferty i działań Środowiskowego Domu Samopomocy im. św. Matki Teresy
z Kalkuty są liczne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE. Głównie są to projekty, w ramach których prowadzone były m.in. grupy wsparcia dla rodzin i osób po kryzysach psychicznych, telefon zaufania, szkolenia dla pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji, czy też ostatni projekt, czyli kampania edukacyjno- informacyjna.

Jaka jest ocena, jakie są efekty projektu „Co czwarty - zobacz osobę nie chorobę”?

Myślę, że odbiór tego projektu wśród grupy docelowej jaką była młodzież szkół średnich był zgodny z tym, co zakładaliśmy. Temat ochrony zdrowia psychicznego, choroby psychicznej jest tematem bardzo trudnym, o którym niechętnie rozmawia się z osobami bliskimi, a tym bardziej z rówieśnikami. Skala występowania problemu jest tak duża, że praktycznie każdy
z nas gdzieś miał bezpośredni kontakt z osobą chorującą lub słyszał o takiej osobie mieszkającej gdzieś w sąsiedztwie. To siłą rzeczy budzi zainteresowanie, budzi też nieuzasadnione obawy. Nasz projekt miał natomiast na celu dostarczenie młodzieży podstawowej wiedzy na temat chorób psychicznych, pokazanie, że choroba ta nie jest jakimś tajemniczym zjawiskiem, że właściwie jest powszechna jak każde inne schorzenie. W czasie spotkań uczniowie mogli też wysłuchać wypowiedzi osoby, która przez fakt swojej choroby jest autentycznym
 i wiarygodnym dowodem, że z chorobą można żyć. Liczymy też na to, że dzięki wiedzy na temat tego, gdzie osoby doświadczające problemów ze zdrowiem psychicznym mogą szukać pomocy, uczniowie będą w stanie, w swoich środowiskach takie informacje przekazać tym, którzy takiej pomocy mogą potrzebować.

I najważniejsze - wierzymy, że udało się nam pokazać, że doświadczający kryzysu psychicznego jest osobą - nie chorobą, osobą taką samą jak każdy z nas.

 

Najważniejsze wierzymy, że udało się nam pokazać, że doświadczający kryzysu psychicznego jest osobą - nie chorobą, osoba taką samą jak każdy z nas.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy dla siebie lub swoich bliskich przyjdź do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE mieszczącej się przy ul. Wojtyłów 16 w Wadowicach lub zadzwoń pod nr tel. 533-732-103 lub (33)873-23-63. 

 

Niniejszy artykuł jest efektem rozmowy, przeprowadzonej na antenie Radia Andrychów w dniu 05.12.2017r.

całość autycji do wsyłuchania KLIK

Niniejszy tekst jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej „Co czwarty - zobacz osobę nie chorobę”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego wraz
 z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej”
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


powrót do listy aktualności