Aktualności

2020-08-05 - UWAGA PRZYPOMINAMY O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

2020-06-01 - Informacja o wznowieniu działalności

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 29.05.2020 Środowiskowy Dom Samopomocy im.św Matki Teresy z Kalkuty wznowił działalność. Na chwilę obecną zajęcia dla uczestników realizowane będą w Fili w Andrychowie. Jednocześnie informujemy, że placówka macierzysta w Wadowicach wznowi działalność w późniejszym terminie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

2020-03-27 - INFORMACJA

POLECENIE Nr 16/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zmieniam polecenie Wojewody Małopolskiego nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. znak sprawy: WN-II.0121.2.2020 w ten sposób, że: polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania w: a) placówkach wsparcia dziennego; b) centrach integracji społecznej; c) klubach integracji społecznej; d) dziennych domach i klubach seniora; e) środowiskowych domach samopomocy; f) warsztatach terapii zajęciowej.

2020-03-20 - INFORMACJA

W związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach zostaje zawieszona w dniach od 12 marca do 25 marca 2020. Dyżur w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 33 8732363 wewn. 24

Życzenia
2019-12-19 - Życzenia

"Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty, że, jako mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie z pierwszą na niebie gwiazdą Bóg w waszym domu zasiądzie" Jan Kasprowicz

Konferencja
2018-11-26 - Konferencja

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w wieku dorastania podsumowującą projekt „Podnoszenie kompetencji osób pracujących z adolescentami i rodziną w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego”.

Majówka
2018-05-18 - Majówka

Zgodnie z wieloletnią tradycją w połowie maja w kościele św. Piotra w Wadowicach odbyła się nasza majówka.

Śniadanie u Nazaretanek
2018-04-09 - Śniadanie u Nazaretanek

W czwartek 5 kwietnia kilka osób z naszej grupy wybrało się na Śniadanie Wielkanocne do Sióstr Nazaretanek.

Śniadanie Wielkanocne
2018-03-30 - Śniadanie Wielkanocne

Jak co roku, 28 marca, po modlitwie i życzeniach, zasiedliśmy do wspólnego Śniadania Wielkanocnego.

 «  1 2 3 4  »