2021-06-09 - ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!!!

WOLNE MIEJSCA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY!!!

2021-02-26 - Zaproszenie do składania ofert - pracownicze plany kapitałowe (PPK)

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł, postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2019), w związku art.7 ust. 2a ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342)

2021-01-15 - Nabór na wolne stanowisko pracy

Środowiskowy Dom Samopomocy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy